سرمایه‌های انسانی در بسپار پی ایرانیان

ما در بسپار پی ایرانیان بر این باوریم که تخصص و نوآوری، تنها در بستر صداقت، صمیمیت و مسئولیت‌پذیری، رشد و بالندگی جمعی را در پی خواهد داشت. ما به عنوان خانواده‌ای منسجم، دوشادوش یکدیگر می‌کوشیم تا به رویاهای خود جامه عمل بپوشانیم. به جمع خانواده بزرگ بسپار پی ایرانیان بپیوندید.

بخشی از دست‌آوردهای خانواده بسپار پی ایرانیان

فرصت‌های شغلی فعال

در صورت عدم مشاهده موقعیت شغلی مرتبط با حوزه تخصص شما در لیست موقعیت‌های شغلی فعال، با ارسال رزومه کاری، مشخصات شما در مخزن استعدادهای بسپار پی ایرانیان ذخیره خواهد شد. کارشناسان جذب و استخدام در اولین موقعیت شغلی مرتبط، با شما در ارتباط خواهند بود.

ارسال رزومه به شرکت

Powered By Hire.Camp